Blogger news

Joanot Colom, és un “blog” engegat per Agustí Baró amb una clara posició instructiva, pedagògica, que es plasmà en aquesta declaració de Principis:

 1. Joanot Colom és un blog que té com a finalitat la formació en l’ús i la optimització dels recursos gratuïts que ofereix Internet, especialment gràcies al programari que ens proposa Google, per tal de formar ciutadans, “navegants”, respectuosos, conscients i responsables, segons la visió critica i els principis continguts en aquesta declaració.
 2. Joanot Colom és un “blog” autònom que es regeix pels seus particips.
 3. El “blog” pretén educar i formar els usuaris conjuntament en una vivència de llibertat personal i col·lectiva per a la consecució d'una societat en la qual l'home i la dona estiguin alliberats de tota servitud.
 4. Joanot Colom, rebutja qualsevol teoria o acció política que vulneri els principis fonamentals dels drets de l'home i no està lligat a cap ideologia o disciplina política.
  • Joanot Colom respecta les idees o accions polítiques o religioses de cadascun dels seus membres, a nivell personal, sempre que:
  • Respectin la llibertat de la persona humana i els seus inalienables drets a la llibertat i la justícia.
  • A més, el “blog” i els seus membres, partícips, hauran de respectar tota persona aliena, grup, organització o entitat, amb les mateixes reserves i restriccions assenyalades en els tres apartats anteriors. La disconformitat amb, i el conseqüent dret d'oposició a, qualsevol pràctica política o religiosa que vulneri els Principis Fonamentals dels Drets de l'Home.
 5. Joanot Colom no es desentendrà de cap dels aspectes que configuren la societat (economia, política, religió, comunicació, etc.).
 6. Joanot Colom refereix la seva pedagogia al context social del nostre món. Per tant, la seva acció formativa, coherent amb aquest context, anirà dirigida a tots.
 7. El mètode educatiu de Joanot Colom tendirà a la formació de l'individu procurant harmonitzar tres vessants fonamentals:
  • Social, educant els seus membres en comunitats democràtiques conscientment relacionades amb la realitat viva del seu entorn social.
  • Intel·lectual, desenvolupant la capacitat cognitiva i crítica de l'individu en relació, tant a la seva pròpia activitat o idees com a les dels altres, en totes les seves facetes: científiques, culturals, artístiques, etc.
  • Físic, motivant-lo en el desenvolupament equilibrat del seu propi cos per mitjà de l'exercici i de l'esforç.
   Com a base fonamental d'aquest mètode s'utilitzaràn les noves tecnologies per a recuperar el contacte intens amb la realitat, més pròxima, que ens envolta tenint en compte que és un mitjà que permet desenvolupar les potències de les persones d’una forma harmònica.
 8. Joanot Colom resta obert a tota mena de col·laboració amb altres sempre que aquesta col·laboració resti en línia amb aquets principis.

0 Comments:

Post a Comment