Blogger news

Dimecres 18 de novembre, a les 19 h, a Llibreria Quars, carrer Perellades, 12 de Palma de Mallorca, a càrreg de lIl · Sr Juan Font Servera, degà del Col.legi dAdvocats de les Illes Balears, i del Sr Francesc Domínguez, consultor de Dominguez & Guiu SL, i coautor, amb la Sra Iolanda Guiu, del llibre, tingué lloc la presentació del Llibre publicat per la Editorial Bosch (octubre de 2009) de Francesc Domínguez i Iolanda Guiu Marketing jurídico: lo que contrata realmente el cliente al abogado. Podeu trobar un extracte del llibre aquí. El llibre serà publicat també en portuguès i en altres llengües de gran difusió internacional.

;;