Blogger news

Segona Part de la Taula Col·loqui que tractà damunt la Llei Omnibus, Organitzada per TRIA serveis i que tingué lloc al Centre Cultutal Empresarial de Marratxí

Ponents:
Sr Carles Hernández · Advocats Martín Hernández & Saurina
Salvador Fonollá · Oquendo Enginyers
Sr Joan Carles Lluch · Lluch & Jülich
Antoni Villalonga · PIMECO

Moderador:
Joan M. Matas · TRIA Serveis

Lloc:
Centre Empresarial-Cultural Marratxí
C / Licorers, 169. Sa Cabaneta
Polígon Industrial de Marratxí

Com ens afectarà la Llei?

Es tracta de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les acti-vitats de serveis i el seu exercici.

La Llei Òmnibus modifica 46 lleis estatals amb un doble objectiu: l'adaptació a la Directiva de Serveis i la reforma en profunditat de laregulación del sector més important de l'economia espanyola.

Fonamentalment, s'introdueixen noves formes de control de l'activitat més eficaços però menys oneroses per a ciutadans i empreses. Constitueix una important reforma estructural de la qual el Govern espera notables guanys en termes eficiència, productivitat i ocupació.

D'acord amb les estimacions del Ministeri d'economia i Hisenda, es preveu crear entre 150.000 i 200.000 llocs de treball i un increment del PIB al voltant del 1,2% com a resultat de tot el procés posat en marxa
Ponents:
Sr Carles Hernández · Advocats Martín Hernández & Saurina
Salvador Fonollá · Oquendo Enginyers
Sr Joan Carles Lluch · Lluch & Jülich
Antoni Villalonga · PIMECO

Moderador:
Joan M. Matas · TRIA Serveis

Lloc:
Centre Empresarial-Cultural Marratxí
C / Licorers, 169. Sa Cabaneta
Polígon Industrial de Marratxí

Com ens afectarà la Llei?

Es tracta de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les acti-vitats de serveis i el seu exercici.

La Llei Òmnibus modifica 46 lleis estatals amb un doble objectiu: l'adaptació a la Directiva de Serveis i la reforma en profunditat de laregulación del sector més important de l'economia espanyola.

Fonamentalment, s'introdueixen noves formes de control de l'activitat més eficaços però menys oneroses per a ciutadans i empreses. Constitueix una important reforma estructural de la qual el Govern espera notables guanys en termes eficiència, productivitat i ocupació.

D'acord amb les estimacions del Ministeri d'economia i Hisenda, es preveu crear entre 150.000 i 200.000 llocs de treball i un increment del PIB al voltant del 1,2% com a resultat de tot el procés posat en marxa

;;