Blogger news

Vídeo - tertúlia (integra en dos parts) que tingué lloc el dimecres dia 16 de desembre a QUARS LLIBRES, de la presentació del llibre den Carles Manera, LEIXAM I LES ABELLES: per un model de creixement a les illes Balears, a càrrec del Senyor: Guillem López Casasnovas. Els possibles canvis en els models productius constitueixen actualment un tema central de discussió en els camps de lEconomia Aplicada i la Política Econòmica. En aquest llibre, el professor Manera analitza algunes claus explicatives de lactual model de creixement de les Illes Balears i planteja la necessitat de transitar envers una nova pauta que, tot i descansant sobre lempenta de leconomia turística, sedifiqui sobre sectors que proporcionin valors afegits a les activitats econòmiques, amb majors capacitacions del capital humà. El text enllaça arguments que abasten la Història Econòmica, lEconomia Aplicada i la Política Econòmica, en un intent de proporcionar un document que esperoni una reflexió pregona sobre el model de creixement balear en aquesta decisiva cruïlla dels inicis del segle XXI.

0 Comments:

Post a Comment