Blogger news

Agrupament escolta fundat l’any 1975 per un bon grapat de joves, els quals s’escindiren de l’agrupament Jaume I del “Moviment Escolta i Guiatge a Mallorca”, cofundador del moviment de “Escoltes de Mallorca”.

L’agrupament escolta Joanot Colom en la seva naixença s’instal·la a la seu de l’Obra Cultural Balear. Convertint-se en un dels braços més dinàmics de l’Obra. Per raons d’espai passa a instal·lar-se temporalment als locals cedits per la església de Sant Jaume al carreró del carrer Sant Jaume de Palma fins que més tard s’instal·la definitivament als locals cedits per l’església d’Immaculat cor de Maria a la barriada de l’Amancer de Palma de Mallorca, convertint-se en l’únic agrupament laic, d’Escoltes de Mallorca, que disposa de dos consiliaris; en Simó Galmés i en Jordi Gayà.

El que segueix ha estat estret de:

http://www.mallorcaweb.net/escoltesmca/historia/Historia_de_EGM%5B1%5D.htm

La dècada dels 70 fou de grans canvis polítics i socials. De grans inquietuds i compromisos en tots el camps de la societat. En la celebració del Dia del Pensament de 1975 del “Moviment Escolta i Guiatge a Mallorca”, el moviment catòlic scout-guia de Mallorca, sorgí a la llum una corrent de pensament que, dins aquest moviment, demanava canvis importants en quant al tractament de la Fe, del sistema coeducatiu, de la democràcia interna de la institució.... En no arribar a un acord les dues parts, els responsables que volien els canvis varen deixar l’associació.

En principi, fundaren grups scout-guies independents, i hagué una certa època de confusió per la divisió que aquest cisma va generà. Alguns pares i mares no sabien cap a quina part s’havien de dirigir.

En el curs 77-78, el Bisbat ordenà que es complís la resolució del MEGM de no cedir locals de l’església als grups laics. L’associació “Escoltes de Mallorca”, encara sense estatuts, s’havia establert en el local de l’Obra Cultural Balear, que els hi cedia un espai. Però la majoria de grups no va tenir aquesta sort i el fet de quedar-se sense locals va fer que dels cinc grups que componien l’associació només quedés un, el de “La Soletat”. Aquesta fou una època de certa decadència, per aquest motiu i també per el fet de les eleccions democràtiques, que va fer que moltes persones en tot el moviment associatiu de Ciutat deixessin aquestes àrees d’activisme.

Segueix ...

0 Comments:

Post a Comment